Центърът за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”, в рамките на своя международен проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи” и съвместно с Центъра за култура и дебат „Червената къща” и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България, представя:

 

 

 

Ислям и секуларизъм

дебат

С участието на: доц. д-р Анна Кръстева (НБУ), Ирина Недева (журналист), Бирали Мюмюн (зам.-главен мюфтия), д-р Сефер Хасанов (Висш ислямски институт), проф. дфн Пламен Макариев (СУ), Руслан Трад (председател на Форум за арабска култура „Махмуд Даруиш”)

Водещ: доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ

Напоследък проблемите, характерни за отношенията между исляма и секуларизма на Запад, сякаш все по-видимо навлизат и в българската публичност. Възникват въпроси като този до каква степен изпълнението на религиозните практики са задължение на вярващите мюсюлмани или проява на показност:

  • Проблематично ли е за останалите граждани публичното деклариране на мюсюлманската идентичност?
  • Пред какви предизвикателства са изправени изповядващите исляма в условията на светски устроени общества като европейските?
  • Как самите мюсюлмани схващат своите права и задължения като граждани? Религиозното им различие отчуждава ли ги от държавата, в която живеят и могат ли те да я приемат за своя родина подобно на останалите нейни граждани?
  • Защо част от българските граждани трудно приемат мюсюлманите като равноправно принадлежащи към българската нация?
  • Доколко в България отношенията между мюсюлманите и светското общество  се определят от хода на глобални събития и доколко са резултат от историческото развитие и политическата култура у нас и на Балканите?

 

За да участвате в дебата по тези въпроси, заповядайте на 5 юли от 18 ч. в Червената зала на Център за култура и дебат „Червената къща”, гр. София, ул. „Любен Каравелов” №15.

 

Центърът за изследване на религиите при Софийския университет „Св. Климент Охридски” е домакин на ІХ Международна лятна школа „Религия и публичен живот” (Ninth International Summer School on Religion and Public Life), част от която организира съвместно с екипа на проф. д-р Адам Селигман от Бостънския университет в САЩ. В събитието ще вземат участие представители на различни страни от Европа, Америка, Азия и Африка. Тази година Лятната школа е на тема “A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion, and Belonging” и се провежда в София, Пловдив и Родопския регион на България през периода 4–18 юли 2011 г.

 

На 5 април 2011 г. от 18 часа в Новата конферентна зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе дискусията „Мъртъв ли е мултикултурализмът в Европа”. Проявата беше организирана от SIETAR–България (Society for Intercultural Education, Training and Research – Общество за интеркултурно образование, обучение и изследвания) със съдействието на  Центъра за изследване на религиите при СУ. Свои виждания по темата за мултикултурализма представиха проф. Юлиана Рот (Мюнхенски университет “Лудвиг Максимилиан”), проф. Пламен Макариев (СУ), доц. д-р Анна Кръстева (НБУ) и Владимир Гълъбов (журналист и политически анализатор).

 

buddhaЦентърът за изследване на религиите към СУ „Св. Климент Охридски” и Индологическа фондация „Изток-Запад” Ви канят на лекцията на д-р Арвинд Алок на тема “Buddhist Concepts and Practices for Inner Peace in the Context of Human Values and Behavior Models”, която ще се състои на 31 май от 18:00 ч. в Новата конферентна зала на Ректората.

Д-р Арвинд Алок е директор на Института за съхраняване на културното наследство в Делхи. Известен индолог и будолог, той е и активен деец за опазването на културните паметници. Има множество публикации на тема азиатското изкуство, култура, история на идеите и ценностните системи. Редактор е на няколко научни списания и автор на повече от десет книги. Организирал е редица конференции и семинари, посветени на будизма, индологическите изследвания, световния мир, човешкото развитие, себереализацията, лидерските черти и умения, развитието на мениджмънта и будисткия културен туризъм, екологията. Пътува много и изнася лекции, посветени на различни аспекти на будизма и будистките ценности, будистката история и изкуство, индийската философия и култура, както и във връзка с характерни човешки въпроси като управление на стреса и др.

Лекцията ще бъде на английски език.

 

Adam Seligman

В рамките на своя международен проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи” университетският Център за изследване на религиите към СУ Ви кани на публичната лекция на Адам Селигман на тема „Ритуал и откритост: увереността и Другият” (“Ritual and Sincerity: Certitude and the Other”). Проектът е с ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедра „Арабистика и семитология” и се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката..

Проф. д-р Адам Селигман е водещ социолог на религията, професор по религия в Бостънския университет, където е и член на влиятелния Институт за култура, религия и международни дела (CURA—Institute on Culture, Religion, and World Affairs). В сътрудничество с екипа на проф. Селигман Центърът за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски” ще бъде домакин на софийската част от Международната лятна школа за религия и публичен живот. През 2011 г. нейната тема е “A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion, and Belonging” и тя ще се проведе през периода 4–18 юли в София, Пловдив и Одрин.

Лекцията на английски език, последвана от дискусия, ще се проведе на 12 април 2011 г., вторник, от 18:00 до 19:30 ч. в Новата конферентна зала на Ректората, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15.

 

Bojenci SeminarМежду 10 и 13 юли 2010 г. край с. Боженци, Габровско, се проведе работен семинар на екипа по проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи”, финансиран от националния Фонд „Научни изследвания” към МОМН. В дискусиите участваха с доклади доц. д-р Симеон Евстатиев, доц. д-р Анна Кръстева, проф. дфн Пламен Макариев, гл. ас. д-р Илия Илиев, д-р Даниела Калканджиева, както и докторантите от Софийския университет „Св. Климент Охридски” Цветомира Антонова, Кирил Василев, Емануил Георгиев и Стефан Илчевски.

 

Повече за участниците и програмата на семинара вж. тук.

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 2 от 4