Между 28 август и 2 септември 2009 г. в Смолян се проведе Първата лятна школа "Религия и култура". Лятната школа се провежда в рамките на изследователски проект: „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите”, осъществяван от Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”.

Продължение...