shkolaНа 12 октомври 2009 г. стартира постоянният семинар „Религия и култура”. Този семинар на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски” започва да се провежда през 2009/2010 академична година в рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите” с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедрата по арабистика и семитология.

Проектът е финансиран от фонда за научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ. Семинарът е интегриран в учебния план на Софийския университет и може да се предлага, предоставяйки кредити на студенти от различни магистърски и бакалавърски програми в областта на хуманитарните и социални науки. През академичната 2009/2010 г. семинарът ще бъде включен и в програмата на Докторантското училище по социални и хуманитарни науки към СУ.

Всички сесии на семинара ще се провеждат в зала №111 или зала "Конфуций" на партерния етаж в сградата на ЦИЕК при СУ на бул. „Тодор Александров” №79 от 17.00 до 20.30 ч. на указаната в графика по-долу дата.

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ И ГРАФИК
ЗА 2009/2010 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА:

І. ТЕМАТИЧНИ СЕСИИ НА СЕМИНАРА

1.    Текст и контекст в богословските подходи към християнството
12 октомври 2009 г.
Водещ на сесията: доц. д-р Александър Омарчевски
Участници: гл. ас. Костадин Нушев, гл. ас. д-р Клара Стаматова, ст. ас. Светослав Риболов, д-р Чавдар Хаджиев
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

2.    Християнството и културология: дискурси във философията на религията и историята на философията
2 ноември 2009 г.
Водещ на сесията: проф. дфн Владимир Градев
Участници: проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Калин Янакиев
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

3.   „Религиозна норма и културен факт: текст и социални науки”
23 ноември 2009 г.
Водещ на сесията: доц. дфн Пламен Макариев
Участници:  проф. дин Йордан Пеев, доц. д-р Мадлен Данова, гл. ас. д-р Галина Стефанова–Евстатиева, н.с. I ст. д-р Теодора Карамелска
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

4.    „Ислямът: текст и контекст в отношенията между религия и култура”
14 декември 2009 г.
Водещ на сесията: доц. д-р Симеон Евстатиев
Участници: доц. д-р Павел Павлович, гл. ас. д-р Тодор Тодоров, ст. ас. Иван Дюлгеров, д-р Никола Ламбев
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

5.   „Исторически и антропологически подходи към религиите”
25 януари 2010 г.
Водещ на сесията: проф. д-р Георги Бакалов
Други участници: доц. д-р Милияна Каймакамова, доц. д-р Цветелин Степанов, гл. ас. д-р Илия Илиев, д-р Даниела Калканджиева
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

6.    „Текст и контекст в източните религии”
1 февруари 2010 г.
Водещ на сесията: проф. дфн Александър Федотов
Участници: доц. д-р Галина Русева–Соколова, доц. д-р Милена Братоева, Александър Елизариев
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията


Структура на тематичните сесии:
Водещият отговаря за цялостната структура и провеждане на сесията, като прави кратко въведение в прилаганите подходи към религиите в своето академично поле и модерира дискусиите. Водещият, както и другите основни участници в семинарните сесии, представят доклад по тема, която съвместно с водещия сесията са приели като представителна за съответните подходи към религията през тематичната призма на цялостното изследване. След всеки доклад се осъществява дискусия и дебат по темата с участието на присъстващите преподаватели, докторанти и студенти. Всяка сесия е с времетраене, равно на 4 часа аудиторна заетост, разделени на две половини с пауза, като в случай на необходимост при отделни сесии времетраенето може да бъде удължено до 21 ч.

ІІ. ДИСКУСИОННИ СЕСИИ НА СЕМИНАРА

7.    І дискусионна сесия
15 февруари 2010 г.
Водещ: доц. дфн Пламен Макариев
Други участници: докторанти, студенти и преподаватели от тематичните семинарни сесии
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

8.   ІІ дискусионна сесия
22 февруари 2010 г.
Водещ: доц. д-р Симеон Евстатиев
Други участници: докторанти, студенти и преподаватели от тематичните семинарни сесии
>> Вижте тематичното съдържание и графика на сесията

Други дейности по изследването за 2009/2010 академична година:

След приключването на семинара, през април 2010 г., ще бъде проведена заключителeн уъркшоп. Резултатите от изследванията по проекта, включително семинара и конференцията, ще бъдат селектирани и публикувани в реферирано издание на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”.