Доц. д-р Симеон Евстатиев
Ръководител на Центъра за изследване на религиите
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Арабистика и семитология”

Проф. дфн Александър Федотов
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Езици и култури на Източна Азия”

Проф. дфн Георги Каприев
Философски факултет
Катедра „История на философията”

Проф. дфн Стилиян Йотов
Философски факултет
Катедра „История на философията”

Проф. дфн Калин Янакиев
Философски факултет
Катедра „История и теория на културата”

Проф. дин Йордан Пеев
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Арабистика и семитология”

Проф. д-р Георги Бакалов
Исторически факултет
Катедра „История на Византия и балканските народи”

Доц. дфн Пламен Макариев
Философски факултет
Катедра „Философия”

Доц. д-р Галина Русева-Соколова
Факултет по класически и  нови филологии
Катедра „Класически Изток”

Доц. д-р Милияна Каймакамова
Исторически факултет
Катедра „История на България”

Доц. д-р Иван Камбуров
Философски факултет
Катедра „История на философията”

Доц. д-р Емил Трайчевex officio
Декан на Богословски факултет

Доц. д-р Александър Омарчевски
Богословски факултет
Катедра „Свещено Писание (Стар и Нов Завет), история на Църквата и църковно право”

Доц. д-р Божидар Андонов
Богословски факултет
Катедра „Систематическо и практическо богословие”

Гл. ас. д-р Илия Илиев
Исторически факултет
Катедра „Етнология”

Гл. ас. Костадин Нушев
Богословски факултет
Катедра „Систематическо и практическо богословие”

Гл. ас. д-р Клара Стаматова
Богословски факултет
Катедра „Систематическо и практическо богословие”