Центърът за изследване на религиите при Софийския университет „Св. Климент Охридски” е домакин на ІХ Международна лятна школа „Религия и публичен живот” (Ninth International Summer School on Religion and Public Life), част от която организира съвместно с екипа на проф. д-р Адам Селигман от Бостънския университет в САЩ. В събитието ще вземат участие представители на различни страни от Европа, Америка, Азия и Африка. Тази година Лятната школа е на тема “A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion, and Belonging” и се провежда в София, Пловдив и Родопския регион на България през периода 4–18 юли 2011 г.