Академична и интелектуална дейност

publichna_lekciya_na_prof_d_r_dejl_f_ajkelmanДейл Ф. Айкелман (Dale F. Eickelman) e изтъкнат професор по антропология (Ralph and Richard Lazarus Professor of Anthropology and Human Relations) в Dartmouth College – основан през 1769 г. изследователски университет, който заедно с още седем от най-елитните американски висши училища (Принстън, Харвард, Йейл, Пенсилвания, Колумбия, Браун и Корнел) е член на престижната „Бръшлянова лига“ и постоянно бива класиран сред водещите академични институции в света.

Ученик, интелектуален приемник и съмишленик на световноизвестния антрополог Клифърд Гиърц, в наши дни Дейл Айкелман е определян като „най-влиятелния в световен мащаб антрополог на Близкия изток и исляма от своето поколение“ или като „водещия антрополог на исляма в света“ не само защото има впечатляваща по своя обем научна продукция – почти 20 книги и повече от 100 студии и научни статии в някои от най-авторитетните международни реферирани периодични издания. Огромното му признание в различни страни – от Съединените щати, Западна и Източна Европа през Русия, Близкия изток и Централна Азия до Япония – произтича от голямото интелектуално влияние на формулираните от Айкелман научни тези, методи и теории, внасящи огромен принос в разбирането на миналото и съвремието на мюсюлманските общества.

Академичната и интелектуалната дейност на Дейл Айкелман отрано преминава под знака на интердисциплинарността. Завършил антропология в Дартмут (1964) с пълно отличие (A.B. Honors cum laude), той има първата си магистърска степен в историческата област на ислямознанието (Islamic Studies) от Университета „Мак Гил“ (1967). Друга магистърска степен – по антропология (1968) – и последвалата я докторска степен, също по антропология (1971), Айкелман придобива от Чикагския университет (University of Chicago), където именно среща Гиърц. В постдокторските годни от своята академична дейност като асистент, доцент и професор по антропология в Ню Йоркския университет (New York University) между 1971 и 1989 Дейл Айкелман никога не изоставя и историята, задълбочавайки чрез фокус върху Близкия изток и исляма умението си да преминава с лекота границите между отделни дисциплини в хуманитарните и социалните науки. Цялото му по-нататъшно развитие, вече като изтъкнат професор по антропология (от 1989 до наши дни), а понастоящем и като ръководител на Департамента по антропология в Дартмут, преминава под знака на неизменното интердисциплинарно съчетание между история и социална антропология.

Сред основните публикации на Дейл Айкелман могат да бъдат посочени книгите:

 • Мароканският ислям: Традиция и общество в един поклоннически център“ – Moroccan Islam: Tradition and Society in a Pilgrimage Center (1976, публикувана и в превод на арабски език през 1989);

 • Публичният ислям и общото благо“ – Public Islam and the Common Good (co-edited with Armando Salvatore, 2002);

 • Мюсюлманската политика“ (в съавторство с Джеймс Пискатори) – Muslim Politics (co-authored with James Piscatori, 1996, 2003); издадена и в превод на български език като: Дейл Айкелман и Джеймс Пискатори, Мюсюлманската политика, Велико Търново: Праксис, 2002.

 • Близкият изток и Централна Азия: Антропологически подход“ – The Middle East and Central Asia: An Anthropological Approach, 4th ed. (2002);

 • Новите медии в мюсюлманския свят: Възникващата публична сфера“ – New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere (co-edited with Jon Anderson, 2nd edition, 2003);

 • Мюсюлмански пътешественици: Поклонничеството, миграцията и религиозното въображение“ – Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination (co-edited with James Piscatori, 1990);

 • Знание и власт в Мароко“ – Knowledge and Power in Morocco (1985, публикувана и в превод на арабски език през 2010).

Безспорните и признати в международните академични среди приноси на Дейл Айкелман в световната наука се простират от антропологическите методи, разработени чрез продължителни включени наблюдения и теренна работа в арабския свят (предимно в Мароко, но също така в Оман и други страни), до изграждането на нови, значително по-нюансирани подходи към анализа на „мюсюлманската политика“. Ключова роля за разбирането на социалния живот в мюсюлманските общества са предлаганите и широко дискутирани сред специалистите нови възгледи на Айкелман за публичността и религията. И ако от гледна точка на ролята му като антрополог на Близкия изток и исляма Айкелман основателно може да бъде определен като приемник на Клифърд Гиърц със свой собствен профил и влияние, интелектуалните му връзки с водещи съвременни мислители като Шмуел Айзенщат променят и подлагат на преоценка редица стереотипни и доскоро възприемани като даденост представи за отношението между исляма, политическия живот и модерността.

Сред многобройните научни позиции, заемани от Дейл Айкелман в резултат от неговото международно признание като водещ антрополог на исляма и изследовател на Близкия изток, може да бъде откроена работата му като президент на Американската асоциация за близкоизточни изследвания (Middle East Studies Association of North AmericaMESA); изследовател в Института за академични изследвания, Принстън (Institute for Advanced Study, Princeton) и във Wissenschaftskolleg (WIKO) zu Berlin, Woodrow Wilson Center for International Scholars (Вашингтон), както и международната му дейност като редактор и водещ на издателски поредици в някои от най-престижните научни издателства в света – Princeton University Press и Brill Academic Publishers. Понастоящем Дейл Айкелман е и старши съветник (Senior Advisor) за изграждането първото кувейтско частно висше училище от американски тип – the American University of Kuwait, инициатива, която от американска страна се координира от Университета „Дартмут“. През 2009 г. Айкелман е избран като Карнегиев изследовател (Carnegie Scholar) за своя нов двугодишен проект на тема “Mainstreaming Islam: Taking Charge of the Faith”, а през 2011 г. получава наградата за изтъкнат учен (Distinguished Scholar Award) от Близкоизточната секция на Американската антропологическа асоциация (American Anthropological Association – ААА). Понастоящем е и президент на Tangier American Legation Institute and Museum (TALIM).

Дейл Айкелман в България и СУ „Св. Климент Охридски“

Дейл Ф. Айкелман посещава за първи път България през 2005 г. като специален участник (keynote speaker) в международната конференция „Ислям и публичност: Глобални и регионални измерения“ (София, 10 март 2005 г.) с участието на арабисти, историци, философи и богослови от СУ „Св. Климент Охридски“. От тогава датира и първото посещение на Айкелман в СУ, където на 9 март 2005 г., като част от честванията на 30-годишнината на специалност „Арабистика“ в Университета, той изнася и публична лекция на тема „Социалните науки в близкоизточните изследвания“. Впоследствие проф. Айкелман пряко допринася за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски“ и чрез участието си в други академични форуми и проекти на учени от Университета. Между 20 и 22 октомври 2006 г., заедно с изтъкнатия френски социален учен в областта на изследванията върху исляма Оливие Роа и с други изследователи от Европа и Близкия изток, участва в международната конференция „Ислямът и политиката в пространството на Широка Европа“, проведена в София по проект на доц. д-р Симеон Евстатиев от СУ с подкрепата на Института „Отворено общество“, Будапеща.

От 2009 г. до днес проф. Айкелман е ключов пряк участник в международното изследване на тема „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи“ – проект, в който участват преподаватели от различни факултети на СУ, от БАН и НБУ, и който се осъществява от Университетския център за изследване на религиите при СУ. С този проект е свързано и третото до този момент посещение на Дейл Айкелман в Университета, когато през март 2010 г. той участва в първия международен уъркшоп в неговите рамки, изнасяйки и публична лекция пред огромен брой преподаватели и студенти на тема „Култура и идентичност: Как те влияят на управлението“ в СУ. По този начин проф. Айкелман участва пряко и в изграждането на интердисциплинарния Университетски център за изследване на религиите в СУ. През последните години книги и студии на Айкелман вече са включени не само в библиографския апарат на български учени от СУ „Св. Климент Охридски“, а и в редица учебните програми на Университета.

Понастоящем в издателство „Изток-Запад“ е под печат книгата „Ислям и публичност“ (съст. Симеон Евстатиев и Дейл Айкелман), като в издателския план е включен и български превод на една от основните споменати по-горе монографии на Дейл Айкелман – „Близкият изток и Централна Азия: Антропологически подход“.

 

EadeНа 21 май 2012, от 19.00 ч. в зала "Пеша Николова" на Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се проведе публична лекция с дискусия на тема "Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм" на Джон Иид (Професор по социология и антропология, Център за изследване на национализма, етничността и мултикултурализма (CRONEM), Университет Рохемтън и Университет Съри, Лондон).

Докато значимостта на религиозното разнообразие все повече се оценява в изследването на транснационалните потоци и свързания с тях културен плурализъм в Западна Европа, поклонничеството се радва на по-малко внимание. Фокусът е върху ролята на поклонничеството в помощ на диаспорите при осигуряването на транснационални връзки с техните страни на произход или с традиционни центрове, такива като Мека. По-скорошни публикации, нови изследвания и доклади в медиите в Европа показват начините, по които малцинствени групи създават нови места на поклонение в страните на заселване и така добавят към расовото и етническо разнообразие на традиционните свети места. Това развитие илюстрира мястото на религията в създаването на „нови етничности” в Западна Европа и предизвикателствата, които те поставят за традиционното възприемане на националната идентичност – предизвикателства, в които религиозните и политическите процеси се преплитат в рамките и отвъд националните граници. Това развитие поставя важни въпроси за връзката между религията и национализма в бивши социалистически страни, като България, и възраждането на поклоннически култове в Източна и Югоизточна Европа.

Лекцията и дискусията на тема "Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм" се организира от екипа на проект "Е-гражданственост", проект "Религия и публичност" и Центъра за култура и дебат "Червената къща". В събитието с модератор доц. Симеон Евстатиев ще участват доц. Анна Кръстева (НБУ) и Стефан Илчевски.

 

 

Центърът за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”, в рамките на своя международен проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи” и съвместно с Центъра за култура и дебат „Червената къща” и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България, представя:

 

 

 

Ислям и секуларизъм

дебат

С участието на: доц. д-р Анна Кръстева (НБУ), Ирина Недева (журналист), Бирали Мюмюн (зам.-главен мюфтия), д-р Сефер Хасанов (Висш ислямски институт), проф. дфн Пламен Макариев (СУ), Руслан Трад (председател на Форум за арабска култура „Махмуд Даруиш”)

Водещ: доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ

Напоследък проблемите, характерни за отношенията между исляма и секуларизма на Запад, сякаш все по-видимо навлизат и в българската публичност. Възникват въпроси като този до каква степен изпълнението на религиозните практики са задължение на вярващите мюсюлмани или проява на показност:

 • Проблематично ли е за останалите граждани публичното деклариране на мюсюлманската идентичност?
 • Пред какви предизвикателства са изправени изповядващите исляма в условията на светски устроени общества като европейските?
 • Как самите мюсюлмани схващат своите права и задължения като граждани? Религиозното им различие отчуждава ли ги от държавата, в която живеят и могат ли те да я приемат за своя родина подобно на останалите нейни граждани?
 • Защо част от българските граждани трудно приемат мюсюлманите като равноправно принадлежащи към българската нация?
 • Доколко в България отношенията между мюсюлманите и светското общество  се определят от хода на глобални събития и доколко са резултат от историческото развитие и политическата култура у нас и на Балканите?

 

За да участвате в дебата по тези въпроси, заповядайте на 5 юли от 18 ч. в Червената зала на Център за култура и дебат „Червената къща”, гр. София, ул. „Любен Каравелов” №15.

 

A_public_lecture_on_ArabiaЦентърът за изследване на религиите и Катедра „Арабистика и семитология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви канят на публична лекция на тема „Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в.“ (Religion and Trade in Arabia: Jeddah, the Port City of Mecca, during the 19th and 20th century) на Улрике Фрайтаг, професор по близкоизточни изследвания (ислямознание) в Берлинския свободен университет и директор на Центъра за изследване на модерния Ориент, Берлин.

Събитието е част от международната програма на Центъра за изследване на религиите в рамките на неговия изследователски проект "Релинигя и публичност: интердисциплинарни подходи" с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедра „Арабистика и семитология“ при СУ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

Лекцията открива международен семинар на Центъра за изследване на религиите по проекта и ще се проведе на английски език на 27 октомври 2011 г., четвъртък, от 18:00 до 19:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15, Зала №1, Южно крило на Ректората.

 

 

Центърът за изследване на религиите при Софийския университет „Св. Климент Охридски” е домакин на ІХ Международна лятна школа „Религия и публичен живот” (Ninth International Summer School on Religion and Public Life), част от която организира съвместно с екипа на проф. д-р Адам Селигман от Бостънския университет в САЩ. В събитието ще вземат участие представители на различни страни от Европа, Америка, Азия и Африка. Тази година Лятната школа е на тема “A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion, and Belonging” и се провежда в София, Пловдив и Родопския регион на България през периода 4–18 юли 2011 г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 1 от 3