Доц. д-р Мадлен Данова
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Англицистика и американистика”

Доц. д-р Павел Павлович
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Арабистика и семитология”

Доц. д-р Милена Братоева
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Класически изток”

Гл. ас. д-р Галина Стефанова-Евстатиева
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Арабистика и семитология”

Ст. ас. Иван Дюлгеров
Факултет по класически и нови филологии
Катедра „Арабистика и семитология”

Д-р Даниела Калканджиева
Научноизследователски сектор на СУ „Св. Климент Охридски”