На 22 февруари 2010 г. в ЦИЕК, бул. „Тодор Александров” се проведе заключителната сесия на семинара "Религия и култура"  на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”. С това приключи семинарът за академичната 2009/2010 г. в рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст –социокултурен контекст в изследванията на религиите” с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедрата по арабистика и семитология. Проектът е финансиран от фонда за научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ.

>> Вижте галерия със снимки от семинара.