РЕЛИГИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Научна конференция 2-5 юли 2013 г.

по международен проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи“

Проектът се осъществява през периода 2010–2013 г. с подкрепата на Националния Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на науката и образованието на Република България

 

ПРОГРАМА

 

Вторник, 2 юли Среща на българските и чуждестранните участници

 • 17.00–19:30 Среща на научния екип по проекта и останалите българските участници в конференцията с чуждестранните участници

20:00 Вечеря за участниците в конференцията


Сряда, 3 юли Тематични сесии, част І

Място на провеждане: Американски научен център в София, ул. „Васил Петлешков“ 75

 

 • 10.30–12.00 Уводна сесия №1 Религия и публичност: Предизвикателствата на интердисциплинарността

Доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на проекта

― „Религия и публичност: изследователски предизвикателства на интердисциплинар-ността “

Проф. д-р Дейл Айкелман, Университет „Дартмут Колидж“, САЩ

― Програмен доклад „Религия, публичен ислям и общо благо“

 • 12.00–13.30 Обедна почивка

 

 • 13.30–15.00 Сесия №2 Нормативни подходи и философски дискусии за религията и публичната сфера

Модератор: доц. д-р Росица Градева

Проф. дфн Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“

― „Публичността като модел за легитимация“

Проф. дфн Стилиян Йотов, СУ „Св. Климент Охридски“

― „Постсекуларното – понятие и социална реалност“

Кирил Василев, СУ „Св. Климент Охридски“ (докторантска презентация)

― „За превода на религиозни съдържания в херемевтиката на Гадамер и деконструкцията на Дерида"

Дискутанти: доц. д-р Иво Христов, гл. ас. д-р Илия Илиев, Любчо Атанасовски

 

 • 15.00–15.30 Кафе-пауза

 

 • 15.30–17.00 Сесия №3 Християнството и ислямът като „публични религии“: сравнителни перспективи

Модератор: д-р Даниела Калканджиева

Доц. к.с.н. Иван Забаев – Богословски факултет, Православен университет „Св. Тихон“, Москва

― Православното християнство в съвременна Русия: Публична религия без частни аспекти, ч. І

Яна Козмина – научен сътрудник, Център по социология на религията, Православен университет „Св. Тихон“, Москва

― Православното християнство в съвременна Русия: Публична религия без частни аспекти, ч. ІІ

Мила БеговаСУ „Св. Климент Охридски“ (докторантска презентация)

― „Публичната религия“ в близкоизточния конфликт

Дискутанти: Д-р Ангелики Зиака, д-р Момчил Методиев, Цветомира Антонова

 

Събития от конференцията в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА бул. „Цар Освободител“ 15:

 

 • 18.00–19.00 Публична лекция на проф. д-р Дейл Айкелман

  Тема: „Ислямизмът и властта след Арабската пролет“ (“Islamism and Governance after the Arab Spring”)

 • 19.00–19.30 Кафе-пауза

 

 • 19.30–20.30 Религия, политика и публичност дебат

Модератор: доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ „Св. Климент Охридски“

Участници: представители на християнското и мюсюлманското изповедание в България; проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Университета „Дартмут“, САЩ и останалите членове на екипа по научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи.

За лекцията и публичния дебат е осигурен симултантен превод от/на английски език.

 

 • 20.30 Вечеря за участниците в конференциятa

 

 

Четвъртък, 4 юли Тематични сесии, част ІІ

Място на провеждане: Американски научен център в София, ул. „Васил Петлешков“ 75

 

 • 10.30–12.30 Сесия №4 Генеалогия на публичността: Исторически и етнографски ракурси

  Модератор: доц. д-р Иво Христов

Доц. д-р Росица Градева, БАН; Американски университет в България

― „Конверсия, вероотстъпничество и мъченичество в османска София“

Гл. ас. д-р Илия Илиев, СУ „Св. Климент Охридски“

― „Рамазан в едно светско помашко село“

Десислава Попова, СУ „Св. Климент Охридски“ (докторантска презентация)

― „Фетви и публично пространство на посткласическия ислям: Таки ад-Дин ас-Субки (поч. 1355)“

Емануил Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“ (докторантска презентация)

― „Исихасткият спор във Византия през ХІV в.“

Дискутанти: Гл. ас. д-р Галина Евстатиева, д-р Даниела Калканджиева, д-р Ангелики Зиака, Кирил Василев

 • 12.30–14.00 Обедна почивка

 

14.00–15.30 Сесия №5 Религия, право и тайна

Модератор: доц. д-р Симеон Евстатиев

Доц. д-р Иво Христов, Пловдивски университет

― „Религия, публичност и правна система в България“

Цветомира Антонова, СУ „Св. Климент Охридски“ (докторантска презентация)

― „Реформи, църковни събори и публични конфликти при управлението на земеделския режим в България (1920–1923)“

Д-р Момчил Методиев, гл. редактор на сп. „Християнство и култура“

― „Публичност и тайна: Българската православната църква и архивите на Държавна сигурност“

Дискутанти: Проф. дфн Стилиян Йотов, доц. д-р Иван Забаев, доц. д-р Росица Градева, Стефан Илчевски

 

 • 15.30–16.00 Кафе-пауза

 

 • 16.00–18.00 Сесия №6 Религия, медии и образование

  Модератор: проф. дфн Пламен Макариев

Д-р Даниела Калканджиева, СУ „Св. Климент Охридски“

― „Религиозното образование в България: дилеми и опити за решения“

Д-р Ангелики Зиака, Теологически факултет, Солунски Аристотелев университет

― „Публични дебати за религиозното образование в Гърция“

Цветомира Антонова и Десислава Попова, СУ „Св. Климент Охридски“

― Представяне на емпирично изследване на ключови събития и теми, осъществено в рамките на проекта под ръководството на доц. д-р Анна Кръстева

Дискутанти: гл. ас. д-р Галина Евстатиева, д-р Момчил Методиев, Кирил Василев

 • 18.00–18.30 Кафе-пауза


 • 18.30–19.30 Заключителна сесия №7

Водещ: доц. д-р Симеон Евстатиев

Проф. д-р Дейл Айкелман

― Заключителни наблюдения

Обща дискусия

 • 20:00 Вечеря за участниците в конференцията

 

 

Петък, 5 юли Изпращане на участниците в конференцията

 • 9.00–12.00 Срещи с международните участници, отпътуване на участниците

 

 

 

РЕЛИГИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Работен семинар на екипа по проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи”, финансиран от националния Фонд „Научни изследвания” към МОМН

Боженци / Кметовци, Габровско 10–13 юли 2010 г.

 

П Р О Г Р А М А


СЪБОТА,  10 юли 2010 г.

Пристигане на участниците

18:00 – 20:00 Откриване на семинара

Доц. д-р Симеон Евстатиев, Катедра „Арабистика и семитология”, СУ
Религия и публичност: интердисциплинарни предизвикателства
Уводна дискусия

20:30 ВечеряНЕДЕЛЯ, 11 юли 2010 г.

10:30 – 11:30
Д-р Даниела Калканджиева, СУ
Църквата в българския публичен живот през 19 в.
Дискусия

11:30 – 12:30
Докторант Цветомира Антонова, Катедра „История на България”, СУ
Социално-политически и църковни аспекти на отношението на Българската православна църква към дебата за болшевизма в българското общество в хода на Втората световна война
Дискусия

12:30 – 14:00              Обедна почивка


14:00 – 15:00
Докторант Кирил Василев, Катедра „История и теория на културата”, СУ
„Бог” в постметафизична перспектива
Дискусия

15:00 – 16:00
Гл. ас. д-р Илия Илиев, Катедра „Етнология”, СУ
Даниел Ервийо – Леже и тезата за оцеляването на християнството в качеството му на традиционна религия
Дискусия

16:30 – 20:00              Посещение в АИР Боженци

20:30                           Вечеря

 

ПОНЕДЕЛНИК, 12 юли 2010 г.

10:30 – 11:30 ч.
Докторант Еманиул Георгиев
Пресечни точки между християнството и исляма от гледна точка на проблема за публичността
Дискусия

11:30 – 12:30
Доц. д-р Анна Кръстева, Департамент „Политически науки”, НБУ
Религия и политика: френският случай
Дискусия

12:30 – 14:00              Обедна почивка

14:00 – 15:00
Докторант Стефан Илчевски, Катедра „Философия”, СУ
Православната църква и новите интернет медии в България
Дискусия

15:00 – 16:00
Проф. дфн Пламен Макариев, Катедра „Философия”, СУ
Алтернативни подходи към публичността
Дискусия

16:30 – 20:00              Изнесена дискусия

20:30                           Вечеря

 

ВТОРНИК, 13 юли 2010 г.

Отпътуване на участниците

 

В рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите”, финансиран от

Фонда за научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ

23 април 2010 г.

Зала №111, ЦИЕК при СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Тодор Александров”, №79

 

13:30 Откриване

 • Доц. д-р Симеон Евстатиев, Катедра „Арабистика и семитология”, ФКНФ–СУ

Продължение...

 

dfe-in-cas

В рамките на научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи”, осъществяван от Центъра за изследване на религиите с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания”, се състоя откриващ международен уъркшоп. В събитието, проведено в Центъра за академични изследвания (ЦАИ), освен основните български членове на научния екип, участва проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Дартмут Колидж, САЩ – водещ антрополог на исляма и Близкия изток в световен мащаб. Неговите коментари и препоръки, както и някои изследователски въпроси, повдигнати от директора на ЦАИ доц. д-р Диана Мишкова, бяха обсъдени от участниците в проекта по време на работната среща.

 

mulla-thumbnailНа 20 януари 2009 г. в Новата конферентна зала на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе съвместен българо-ирански семинар на тема "Молла Садра Ширази и философските измерения на религиозния опит".

Семинарът се организира от Центъра за изследване на религиите съвместно с Иранската философска асоциация и със съдействието на Иранския културен център в София като участваха изтъкнати учени в областта на историята, философията и културологията от българска и иранска страна.

pdfСвалете програмата на семинара в pdf и снимки от събитието.