publichna_lekciya_na_prof_d_r_dejl_f_ajkelmanУниверситетският център за изследване на религиите (ЦИР) в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на лекция на изтъкнатия антрополог на исляма и Близкия изток проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Университета „Дартмут“ (Dartmouth College) – член на т.нар. Бръшлянова лига, един от водещите университети с най-висок рейтинг не само в Съединените американски щати, но и в света.

Тема на лекцията: „Ислямизмът и управлението след Арабската пролет“.

Лекцията и предвидената след нея дискусия ще се проведат на 3 юли 2013 г., сряда, от 18:00 ч. до 19:00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, №15, Нова конферентна зала, северно крило на Ректората. Осигурен е превод от/на английски език

Събитието е част от дейностите по заключителната международна конференция в рамките на научноизследователския проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи“, осъществяван от ЦИР с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител на проекта е доц. д-р Симеон Евстатиев от катедра „Арабистика и семитология“ в СУ.

Повече информация за цялостната програма на конференцията вижте тук.

 

 

CSRУниверситетският център за изследване на религиите (ЦИР) в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на дебат на тема „Религия, политика и публичност в България“, който ще се проведе на 3 юли 2013 г., сряда, от 19:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15, Нова конферентна зала, северно крило на Ректората. Осигурен е превод от/на английски език.

Кои събития, свързани с вярата, предизвикаха най-голям обществен интерес и разтърсиха вътрешнорелигиозния живот на православните християни и мюсюлманите суннити в България през последната година? Как те бяха обсъждани в публичността и се отразиха върху нагласите на самите християни и мюсюлмани? Какво е отношението между вярата и политиката? Трябва ли вярващите да участват активно в публичния и политическия живот? На тези и други въпроси ще се опитаме да намерим отговори заедно с участниците в дебата.

Модератор: доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ „Св. Климент Охридски“

Участници: свещ. Александър Лашков – храм „Св. Троица“, София; г-н Неджми Дъбов – районен мюфтия на Смолянска област; представители на християнското и мюсюлманското изповедание в България; проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Университета „Дартмут“, САЩ и останалите членове на екипа по научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи“.

Събитието е част от дейностите по заключителната международна конференция в рамките на научноизследователския проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи“, осъществяван от ЦИР с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител на проекта е доц. д-р Симеон Евстатиев от катедра „Арабистика и семитология“ в СУ.

Повече информация за цялостната програма на конференцията вижте тук.

 

 

 

1От 17 до 21 октомври 2012 г. Университетският център за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международната научна конференция на тема „Толерантност в църквите. Толерантност, поддържана от църквите“. Организатор на академичната проява е Богословският факултет на Университета Карл-Францен в Грац (Theologische Fakultät, Karl-Franzens University Graz/Graz Process) в рамките на започналия преди десет години процес на сътрудничество между богoсловските школи от цяла Европа, известен като „Процесът от Грац“ (Graz-Prozess).

Международната конференция за толерантността се осъществява с подкрепата на Центъра за югоизточноевропейски изследвания на университета Карл-Францен в Грац (Centre for Southeast European Studies of the Karl-Franzens University Graz), Фондация „Про-Ориенте“ - Виена (Pro Oriente Vienna) и Университетския център за изследване на религиите при СУ.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 18 октомври, четвъртък, от 9.15 часа в зала №1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Участниците ще бъдат приветствани от зам.-ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Милена Стефанова, а от името на ръководството на ЦИР – от проф. дфн Пламен Макариев. В програмата се предвижда участниците от седем европейски богословски факултета с различни християнски конфесии да дискутират границите на религиозната толерантност и приноса на църквите за поддържане на толерантността в съвременното общество.

Повече за програмата и за участниците в конференцията вижте в продължение на новината.

Продължение...

 

Draginovo-3От 29 до 31 октомври 2011 г. в гр. Велинград се проведе работен семинар по научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи“ на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски“. На 29 октомври, като част от академичните дейности в рамките на семинара, във велинградското с. Драгиново беше проведена Кръгла маса с участието на местни мюсюлмани и техни религиозни лидери. В протеклата дискусия по време на Кръглата маса се включиха проф. д-р Улрике Фрайтаг, ислямовед от Берлинския свободен университет и ръководител на Центъра за изследване на модерния Ориент в Берлин, главният мюфтия на мюсюлманите в Република България Мустафа Алиш Хаджи и членовете на екипа по научноизследователския проект „Религия и публичност“ на СУ „Св. Климент Охридски“: доц. д-р Симеон Евстатиев – ръководител на проекта, проф. дфн Пламен Макариев, гл. ас. д-р Илия Илиев, гл. ас. д-р Галина Ст. Евстатиева, д-р Даниела Калканджиева и докторантите Цветомира Антонова и Десислава Попова. В обсъжданията взеха активно участие и районният мюфтия на Пазарджик Абдуллах Салих, Али Ходжа – ваиз към районното мюфтийство в гр. Гоце Делчев, както и други мюсюлмани от велинградския регион.

Draginovo-2В хода на работната среща мюсюлманските религиозни лидери проявиха интерес и изразиха желанието си проф. Фрайтаг да ги запознае с положението на мюсюлманската общност в Германия, като те от своя страна представиха вижданията си за ключовите проблеми, с които се сблъскват мюсюлманите в България. Сред основните засегнати теми бяха участието на мюсюлманите в публичните дискусии от обществена значимост, както и въпроси, свързани с мюсюлманското лидерство и представителство, с религиозното образование и религиозните символи. Тази сравнителна перспектива при обсъждането на конкретните казуси позволи на изследователите от екипа на научния проект да обогатят своите работни изводи за присъствието на исляма в публичното пространство, които по-нататък ще им послужат и при изработването на академично обоснована експертиза относно третирането на религиозните различия в България. Особено ценна беше възможността за съпоставка на българския с германския случай, позволяваща да се откроят по-отчетливо българските особености в отношенията между държавата и мюсюлманската общност.

Draginovo-1На 30 и 31 октомври семинарът продължи във Велинград с провеждането на работни научни дискусии по отделните компоненти на проекта „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи“, за които към останалите членове на екипа се присъедини и доц. д-р Анна Кръстева от Новия български университет. В хода на обсъжданията бяха отчетени и подложени на анализ междинните резултати от работата по отделните компоненти на изследването през неговия първи етап, като се взеха решения за преструктуриране на част от академичните дейности през предстоящия през 2012 г. втори етап от осъществяването на проекта.

 

На 23 април 2010 г. от 13:30 до 18:30 ч. в сградата на ЦИЕК при СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Тодор Александров”, №79, зала №111 се проведе уъркшоп на тема „Религия, нормативен текст и социокултурен контекст” – заключително събитие в рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите”, финансиран от Фонда за научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ.

>> Вижте галерия със снимки

>> Вижте програма на събитието

 

dfe-in-cas

В рамките на научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи”, осъществяван от Центъра за изследване на религиите с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания”, се състоя откриващ международен уъркшоп. В събитието, проведено в Центъра за академични изследвания (ЦАИ), освен основните български членове на научния екип, участва проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Дартмут Колидж, САЩ – водещ антрополог на исляма и Близкия изток в световен мащаб. Неговите коментари и препоръки, както и някои изследователски въпроси, повдигнати от директора на ЦАИ доц. д-р Диана Мишкова, бяха обсъдени от участниците в проекта по време на работната среща.

 

Bojenci SeminarМежду 10 и 13 юли 2010 г. край с. Боженци, Габровско, се проведе работен семинар на екипа по проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи”, финансиран от националния Фонд „Научни изследвания” към МОМН. В дискусиите участваха с доклади доц. д-р Симеон Евстатиев, доц. д-р Анна Кръстева, проф. дфн Пламен Макариев, гл. ас. д-р Илия Илиев, д-р Даниела Калканджиева, както и докторантите от Софийския университет „Св. Климент Охридски” Цветомира Антонова, Кирил Василев, Емануил Георгиев и Стефан Илчевски.

 

Повече за участниците и програмата на семинара вж. тук.

 

dfe-siteС публична лекция на тема „Култура и идентичност: как те влияят на управлението” (Culture and Identity: How They Influence Governance) на водещия антрополог на исляма и Близкия изток проф. д-р Дейл Ф. Айкелман (Dartmouth College, USA; Wissenschaftskolleg zu Berlin) Центърът за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски” представи официално своя нов проект  „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи”, осъществяван с финансовата  подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания”. Лекцията откри началния международен уъркшоп по проекта и се проведе на 11 март 2010 г., четвъртък, от 18:00 до 19:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15, Зала №1, Южно крило на Ректората.

 

На 22 февруари 2010 г. в ЦИЕК, бул. „Тодор Александров” се проведе заключителната сесия на семинара "Религия и култура"  на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски”. С това приключи семинарът за академичната 2009/2010 г. в рамките на проекта „Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст –социокултурен контекст в изследванията на религиите” с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедрата по арабистика и семитология. Проектът е финансиран от фонда за научноизследователска дейност на СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ.

>> Вижте галерия със снимки от семинара.