РЕЛИГИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Работен семинар на екипа по проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи”, финансиран от националния Фонд „Научни изследвания” към МОМН

Боженци / Кметовци, Габровско 10–13 юли 2010 г.

 

П Р О Г Р А М А


СЪБОТА,  10 юли 2010 г.

Пристигане на участниците

18:00 – 20:00 Откриване на семинара

Доц. д-р Симеон Евстатиев, Катедра „Арабистика и семитология”, СУ
Религия и публичност: интердисциплинарни предизвикателства
Уводна дискусия

20:30 ВечеряНЕДЕЛЯ, 11 юли 2010 г.

10:30 – 11:30
Д-р Даниела Калканджиева, СУ
Църквата в българския публичен живот през 19 в.
Дискусия

11:30 – 12:30
Докторант Цветомира Антонова, Катедра „История на България”, СУ
Социално-политически и църковни аспекти на отношението на Българската православна църква към дебата за болшевизма в българското общество в хода на Втората световна война
Дискусия

12:30 – 14:00              Обедна почивка


14:00 – 15:00
Докторант Кирил Василев, Катедра „История и теория на културата”, СУ
„Бог” в постметафизична перспектива
Дискусия

15:00 – 16:00
Гл. ас. д-р Илия Илиев, Катедра „Етнология”, СУ
Даниел Ервийо – Леже и тезата за оцеляването на християнството в качеството му на традиционна религия
Дискусия

16:30 – 20:00              Посещение в АИР Боженци

20:30                           Вечеря

 

ПОНЕДЕЛНИК, 12 юли 2010 г.

10:30 – 11:30 ч.
Докторант Еманиул Георгиев
Пресечни точки между християнството и исляма от гледна точка на проблема за публичността
Дискусия

11:30 – 12:30
Доц. д-р Анна Кръстева, Департамент „Политически науки”, НБУ
Религия и политика: френският случай
Дискусия

12:30 – 14:00              Обедна почивка

14:00 – 15:00
Докторант Стефан Илчевски, Катедра „Философия”, СУ
Православната църква и новите интернет медии в България
Дискусия

15:00 – 16:00
Проф. дфн Пламен Макариев, Катедра „Философия”, СУ
Алтернативни подходи към публичността
Дискусия

16:30 – 20:00              Изнесена дискусия

20:30                           Вечеря

 

ВТОРНИК, 13 юли 2010 г.

Отпътуване на участниците