publichna_lekciya_na_prof_d_r_dejl_f_ajkelmanУниверситетският център за изследване на религиите (ЦИР) в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на лекция на изтъкнатия антрополог на исляма и Близкия изток проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Университета „Дартмут“ (Dartmouth College) – член на т.нар. Бръшлянова лига, един от водещите университети с най-висок рейтинг не само в Съединените американски щати, но и в света.

Тема на лекцията: „Ислямизмът и управлението след Арабската пролет“.

Лекцията и предвидената след нея дискусия ще се проведат на 3 юли 2013 г., сряда, от 18:00 ч. до 19:00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“, №15, Нова конферентна зала, северно крило на Ректората. Осигурен е превод от/на английски език

Събитието е част от дейностите по заключителната международна конференция в рамките на научноизследователския проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи“, осъществяван от ЦИР с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител на проекта е доц. д-р Симеон Евстатиев от катедра „Арабистика и семитология“ в СУ.

Повече информация за цялостната програма на конференцията вижте тук.

 

 

CSRУниверситетският център за изследване на религиите (ЦИР) в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани на дебат на тема „Религия, политика и публичност в България“, който ще се проведе на 3 юли 2013 г., сряда, от 19:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15, Нова конферентна зала, северно крило на Ректората. Осигурен е превод от/на английски език.

Кои събития, свързани с вярата, предизвикаха най-голям обществен интерес и разтърсиха вътрешнорелигиозния живот на православните християни и мюсюлманите суннити в България през последната година? Как те бяха обсъждани в публичността и се отразиха върху нагласите на самите християни и мюсюлмани? Какво е отношението между вярата и политиката? Трябва ли вярващите да участват активно в публичния и политическия живот? На тези и други въпроси ще се опитаме да намерим отговори заедно с участниците в дебата.

Модератор: доц. д-р Симеон Евстатиев, СУ „Св. Климент Охридски“

Участници: свещ. Александър Лашков – храм „Св. Троица“, София; г-н Неджми Дъбов – районен мюфтия на Смолянска област; представители на християнското и мюсюлманското изповедание в България; проф. д-р Дейл Ф. Айкелман от Университета „Дартмут“, САЩ и останалите членове на екипа по научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи“.

Събитието е част от дейностите по заключителната международна конференция в рамките на научноизследователския проект „Религия и публичност: Интердисциплинарни подходи“, осъществяван от ЦИР с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ към МОН. Ръководител на проекта е доц. д-р Симеон Евстатиев от катедра „Арабистика и семитология“ в СУ.

Повече информация за цялостната програма на конференцията вижте тук.

 

 

 

1От 17 до 21 октомври 2012 г. Университетският център за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде домакин на международната научна конференция на тема „Толерантност в църквите. Толерантност, поддържана от църквите“. Организатор на академичната проява е Богословският факултет на Университета Карл-Францен в Грац (Theologische Fakultät, Karl-Franzens University Graz/Graz Process) в рамките на започналия преди десет години процес на сътрудничество между богoсловските школи от цяла Европа, известен като „Процесът от Грац“ (Graz-Prozess).

Международната конференция за толерантността се осъществява с подкрепата на Центъра за югоизточноевропейски изследвания на университета Карл-Францен в Грац (Centre for Southeast European Studies of the Karl-Franzens University Graz), Фондация „Про-Ориенте“ - Виена (Pro Oriente Vienna) и Университетския център за изследване на религиите при СУ.

Официалното откриване на конференцията ще се състои на 18 октомври, четвъртък, от 9.15 часа в зала №1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Участниците ще бъдат приветствани от зам.-ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Милена Стефанова, а от името на ръководството на ЦИР – от проф. дфн Пламен Макариев. В програмата се предвижда участниците от седем европейски богословски факултета с различни християнски конфесии да дискутират границите на религиозната толерантност и приноса на църквите за поддържане на толерантността в съвременното общество.

Повече за програмата и за участниците в конференцията вижте в продължение на новината.

Продължение...

 

EadeНа 21 май 2012, от 19.00 ч. в зала "Пеша Николова" на Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се проведе публична лекция с дискусия на тема "Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм" на Джон Иид (Професор по социология и антропология, Център за изследване на национализма, етничността и мултикултурализма (CRONEM), Университет Рохемтън и Университет Съри, Лондон).

Докато значимостта на религиозното разнообразие все повече се оценява в изследването на транснационалните потоци и свързания с тях културен плурализъм в Западна Европа, поклонничеството се радва на по-малко внимание. Фокусът е върху ролята на поклонничеството в помощ на диаспорите при осигуряването на транснационални връзки с техните страни на произход или с традиционни центрове, такива като Мека. По-скорошни публикации, нови изследвания и доклади в медиите в Европа показват начините, по които малцинствени групи създават нови места на поклонение в страните на заселване и така добавят към расовото и етническо разнообразие на традиционните свети места. Това развитие илюстрира мястото на религията в създаването на „нови етничности” в Западна Европа и предизвикателствата, които те поставят за традиционното възприемане на националната идентичност – предизвикателства, в които религиозните и политическите процеси се преплитат в рамките и отвъд националните граници. Това развитие поставя важни въпроси за връзката между религията и национализма в бивши социалистически страни, като България, и възраждането на поклоннически култове в Източна и Югоизточна Европа.

Лекцията и дискусията на тема "Религиозното поклоничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм" се организира от екипа на проект "Е-гражданственост", проект "Религия и публичност" и Центъра за култура и дебат "Червената къща". В събитието с модератор доц. Симеон Евстатиев ще участват доц. Анна Кръстева (НБУ) и Стефан Илчевски.

 

Draginovo-3От 29 до 31 октомври 2011 г. в гр. Велинград се проведе работен семинар по научноизследователския проект „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи“ на Центъра за изследване на религиите при СУ „Св. Климент Охридски“. На 29 октомври, като част от академичните дейности в рамките на семинара, във велинградското с. Драгиново беше проведена Кръгла маса с участието на местни мюсюлмани и техни религиозни лидери. В протеклата дискусия по време на Кръглата маса се включиха проф. д-р Улрике Фрайтаг, ислямовед от Берлинския свободен университет и ръководител на Центъра за изследване на модерния Ориент в Берлин, главният мюфтия на мюсюлманите в Република България Мустафа Алиш Хаджи и членовете на екипа по научноизследователския проект „Религия и публичност“ на СУ „Св. Климент Охридски“: доц. д-р Симеон Евстатиев – ръководител на проекта, проф. дфн Пламен Макариев, гл. ас. д-р Илия Илиев, гл. ас. д-р Галина Ст. Евстатиева, д-р Даниела Калканджиева и докторантите Цветомира Антонова и Десислава Попова. В обсъжданията взеха активно участие и районният мюфтия на Пазарджик Абдуллах Салих, Али Ходжа – ваиз към районното мюфтийство в гр. Гоце Делчев, както и други мюсюлмани от велинградския регион.

Draginovo-2В хода на работната среща мюсюлманските религиозни лидери проявиха интерес и изразиха желанието си проф. Фрайтаг да ги запознае с положението на мюсюлманската общност в Германия, като те от своя страна представиха вижданията си за ключовите проблеми, с които се сблъскват мюсюлманите в България. Сред основните засегнати теми бяха участието на мюсюлманите в публичните дискусии от обществена значимост, както и въпроси, свързани с мюсюлманското лидерство и представителство, с религиозното образование и религиозните символи. Тази сравнителна перспектива при обсъждането на конкретните казуси позволи на изследователите от екипа на научния проект да обогатят своите работни изводи за присъствието на исляма в публичното пространство, които по-нататък ще им послужат и при изработването на академично обоснована експертиза относно третирането на религиозните различия в България. Особено ценна беше възможността за съпоставка на българския с германския случай, позволяваща да се откроят по-отчетливо българските особености в отношенията между държавата и мюсюлманската общност.

Draginovo-1На 30 и 31 октомври семинарът продължи във Велинград с провеждането на работни научни дискусии по отделните компоненти на проекта „Религия и публичност: интердисциплинарни подходи“, за които към останалите членове на екипа се присъедини и доц. д-р Анна Кръстева от Новия български университет. В хода на обсъжданията бяха отчетени и подложени на анализ междинните резултати от работата по отделните компоненти на изследването през неговия първи етап, като се взеха решения за преструктуриране на част от академичните дейности през предстоящия през 2012 г. втори етап от осъществяването на проекта.

 

A_public_lecture_on_ArabiaЦентърът за изследване на религиите и Катедра „Арабистика и семитология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ Ви канят на публична лекция на тема „Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в.“ (Religion and Trade in Arabia: Jeddah, the Port City of Mecca, during the 19th and 20th century) на Улрике Фрайтаг, професор по близкоизточни изследвания (ислямознание) в Берлинския свободен университет и директор на Центъра за изследване на модерния Ориент, Берлин.

Събитието е част от международната програма на Центъра за изследване на религиите в рамките на неговия изследователски проект "Релинигя и публичност: интердисциплинарни подходи" с научен ръководител доц. д-р Симеон Евстатиев от Катедра „Арабистика и семитология“ при СУ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Националния фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

Лекцията открива международен семинар на Центъра за изследване на религиите по проекта и ще се проведе на английски език на 27 октомври 2011 г., четвъртък, от 18:00 до 19:30 ч. в СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител”, №15, Зала №1, Южно крило на Ректората.

 

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>

Страница 1 от 4